102 De Toekomstige verhouding tussen mens, natuur en technologie

Hoe gaan mens, natuur en technologie zich in de toekomst tot elkaar verhouden? De relatie tussen mens, natuur en technologie is niet statisch, en zal in de toekomst, net als in het verleden, aan verandering onderhevig zijn.

In dit onderzoek gaan we op ontdekkingstocht naar de mogelijke (en wenselijke) aard van deze verhouding in de toekomst. Welke verschillende denkrichtingen zijn er hierover en welke rol speelt technologie in deze visies? Welk perspectief achten we wenselijk en waarom? Terugkijkend kunnen we technologische ontwikkelingen herkennen die de verhouding tussen mens en natuur, zoals geuit in zowel ideeën en praktijken, hebben beïnvloed en veranderd. Maar hoe zit dat in de toekomst? Hoe zouden nieuwe technologische ontwikkelingen een rol kunnen gaan spelen bij de wijze waarop we naar de natuur kijken en hoe we met haar omgaan? En wat vinden we daar eigenlijk van? In dit onderzoek onderzoeken we de manieren waarop toekomstige technologische ontwikkelingen de verhouding tussen mens en natuur zouden kunnen gaan beïnvloeden.

Daphne Roodhuyzen is toekomstonderzoeker bij STT.
Wil je een bijdrage leveren aan deze toekomstverkenning? Neem contact met ons op!
Verken mee!