102 De Toekomstige verhouding tussen mens, natuur en technologie

Hoe gaan mens, natuur en technologie zich in de toekomst tot elkaar verhouden? De relatie tussen mens, natuur en technologie is niet statisch, en zal in de toekomst, net als in het verleden, aan verandering onderhevig zijn.

Stel je eens voor dat we in de toekomst onze data opslaan in het DNA van bomen in het stadspark om de hoek. Of kunstmatige intelligentie inzetten om te communiceren met andere organismen. Onze kleding maken van schimmeldraden, die gegroeid zijn op afval. Of wat denk je van wonen in een levend huis, dat doorgroeit en tegelijkertijd het binnenklimaat zuivert? In dit onderzoek gaan we op ontdekkingstocht naar manieren waarop toekomstige technologische ontwikkelingen de verhouding tussen mens en natuur zouden kunnen beïnvloeden. Wat zijn de implicaties van deze mogelijke relaties? Hoe komt onze wereld er dan uit te zien? En welke maatschappelijke vraagstukken brengen zij met zich mee? Met deze verkenning wil STT bijdragen aan reflectie op de implicaties en wenselijkheid van deze mogelijke toekomstbeelden.

Lisa Mandemaker is toekomstonderzoeker bij STT.