102 De Toekomstige verhouding tussen mens, natuur en technologie

Hoe gaan mens, natuur en technologie zich in de toekomst tot elkaar verhouden? De relatie tussen mens, natuur en technologie is niet statisch, en zal in de toekomst, net als in het verleden, aan verandering onderhevig zijn.

In dit onderzoek gaan we op ontdekkingstocht naar de mogelijke (en wenselijke) aard van deze verhouding in de toekomst. Welke verschillende denkrichtingen zijn er hierover en welke rol speelt technologie in deze visies? Welk perspectief achten we wenselijk en waarom?

Daphne Roodhuyzen is toekomstonderzoeker bij STT.
Wil je een bijdrage leveren aan deze toekomstverkenning? Neem contact met ons op!
Verken mee!