101 Technologiemonitor 2022 Digital Twins in an Urban Environment

Steden in de toekomst. Welke oplossingen of alternatieven bieden digital twins voor grote stedelijke uitdagingen? Veiligheid, mobiliteit, participatie of ruimtelijke inrichting. Big data, digitalisering en technologische innovatie. Met digital twins kunnen gemeenten experimenteren en innoveren, zonder de lopende activiteiten in de stad te verstoren. Denk aan ICT- of energie-infrastructuur, maar ook verkeer, bouw of onderhoud. En in samenspel: als stedelijke '(eco)systemen'.

De monitor geeft inzicht in de huidige stand van deze technologie, (mogelijke) toepassingen en de actoren en factoren, die bepalend zijn voor grootschalige doorbraak. We onderzoeken ook: welke opties zijn er voor ontwikkeling in de toekomst? En hoe integreer je deze technologie in (toekomstig) beleid en normen en waarden? Zoals privacy, toegankelijkheid of transparantie.

Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Wil je een bijdrage leveren aan deze toekomstverkenning? Neem contact met ons op!
Verken mee!