101 Technologiemonitor 2022 Digital Twins in an Urban Environment

Met digital twins - digitale klonen van de werkelijkheid - kunnen gemeenten experimenteren en innoveren, zonder de lopende activiteiten in de stad te verstoren. Denk aan ICT- of energie-infrastructuur, maar ook verkeer, bouw of onderhoud.

De monitor geeft inzicht in de huidige stand van deze technologie en de mogelijke toepassingen. Het rapport brengt de actoren en factoren, die bepalend zijn voor grootschalige doorbraak in kaart. Ook onderzoeken we: welke opties zijn er voor ontwikkeling in de toekomst? Hoe integreer je deze technologie in beleid? Hoe zit het met normen en waarden? STT werkt samen met een klankbordgroep, waarin de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam en Capgemini vertegenwoordigd zijn. Roland Ortt van de TU Delft en Bijzonder Hoogleraar Stedelijk Innnovatiemanagement bij het Centre for BOLD Cities heeft de algehele projectleiding.

Stichting Toekomstbeeld der Techniek