100 De Toekomst van globalisering

Hoe ziet de toekomst van de geglobaliseerde wereld eruit? De kredietcrisis uit 2008, de opkomst van China als wereldeconomie en de covidcrisis hebben in de afgelopen twee decennia al vraagtekens gezet bij het behoud van ons mondiale systeem. De oorlog in Oekraïne heeft deze discussie de afgelopen maanden in een stroomversnelling gebracht: zowel de gasspanningen tussen Rusland en Europa als de angst voor een wereldwijd graan- en kunstmesttekort leggen de wereldwijde afhankelijkheden bloot. Als we globalisering als sociotechnisch systeem onder de loep nemen, hoe kan dit systeem er dan in de toekomst uit komen te zien?

Welke zienswijzen of varianten bestaan er op globalisering? Sommige globaliseringsexperts vrezen dat we de controle kwijt zijn over onze mondiale systemen en handelsketens. Kunnen we de geglobaliseerde wereld anders vormgeven? En welke rol speelt technologie in de mogelijke toekomstscenario’s over globalisering?

Anna-Carolina Zuiderduin is toekomstonderzoeker bij STT.