STT-publicatie Toekomst van globalisering

De internationale handel maakt ons afhankelijk van andere landen. Door het stokken van handelsketens tijdens de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne werd dit maar al te duidelijk. Een discussie laaide op over globalisering. Moeten we zelfvoorzienender worden? Moeten we onafhankelijker worden van bijvoorbeeld China? Willen we blijven inzetten op economische groei? De publicatie Toekomst van globalisering laat zien dat deze discussie niet draait om feiten, maar om normen en waarden. Technologie maakt er een fundamenteel onderdeel van uit - denk aan de energietransitie, Big Tech en de AI- en kwantumrace. Vier scenario’s bieden handvatten voor de keuzes waar we voor staan.

Datum 28 november 2023
Toekomstonderzoeker Anna-Carolina Zuiderduin

Maar willen we wel minder globalisering? Willen we economische groei centraal blijven stellen, of moeten we meer oog krijgen voor brede welvaart? Deze keuzes vormen het kader voor een viertal scenario’s die binnen de Toekomst van globalisering zijn uitgewerkt. STT verbindt geen waardeoordeel aan deze scenario’s. Ze zijn bedoeld als het startpunt van een discussie, en maken de keuzes waar we nu voor staan inzichtelijk.

100ste publicatie
Toekomst van globalisering kwam op 28 november 2023 uit. Het is de 100ste verkenning die STT uitbracht.

Bestel deze publicatie
U kunt dit boek ook als hardcopy bestellen bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. De publicatie kost € 17,50 exclusief verzendkosten. Neem contact met ons op via info@stt.nl.