Privacy statement

Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage
E-mailadres:info@stt.nl
Telefoon: 070-3029830
KvK nummer: 27198926
www.stt.nl


Privacy- en cookieverklaring

Jouw privacy is voor Stichting Toekomstbeeld der Techniek van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens opslaan die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek doen met informatie over jou. Als je hier vragen over hebt neem dan contact op met Stichting Toekomstbeeld der Techniek via info@stt.nl.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij verzenden nieuwsbrieven. Je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuws, tips en informatie over onze activiteiten, producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres en eventueel je naam als je deze aan ons doorgeeft. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd. Het abonnement op een nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat je vraag of aanvraag is afgehandeld en tot zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en nieuwsbrieven.
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Beheerders van deze diensten kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen.

Cookies
In onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. We kunnen er ook mee zien dat je onze website (weer) bezoekt. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Het kan zijn dat sommige onderdelen van onze website dan niet goed meer werken.

Indien van toepassing dat andere bedrijven cookies plaatsen, dan hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van die cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website en nieuwsbrieven gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigingen ondergaat die van belang zijn voor de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens dan passen wij ook de privacyverklaring aan. Let dus altijd op de datum bovenaan deze pagina en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen dit soort wijzigingen aan jou door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben bewaard, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

We zullen je vragen duidelijk aan te geven wie je bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we jouw gegevens aanpassen of verwijderen, en niet die van een ander.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een bericht sturen naar STT. Wij pakken een klacht intern op, en communiceren hierover met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage
E-mailadres: info@stt.nl
Telefoon: 070-3029830
KvK nummer: 27198926