Partner worden van STT

Wilt u met uw bedrijf of organisatie meedenken over een betere toekomst? De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) biedt u die kans. De grote maatschappelijke problemen waar we voor staan vragen om langetermijnoplossingen. En daarom moeten we vooruitkijken, vér vooruitkijken. Bij STT werken we samen met bedrijven, overheden, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties aan toekomstverkenningen die ons helpen keuzes te maken voor een betere toekomst. Met name op het snijvlak van technologie en samenleving.

Netwerk

STT wordt ondersteund door meer dan 50 organisaties. Overheidsorganisaties, kennisinstituten, marktpartijen en het maatschappelijk middenveld. Het STT-netwerk varieert van ING en Eneco, tot de ANWB, TU Delft en het Ministerie van EZK. Binnen STT gaan deze organisaties samen aan de slag met toekomstscenario's op allerlei gebieden, zoals de democratie, het lichaam en AI.

Partnerschap

Partnerschap betekent een rol in het Algemeen Bestuur van STT. Voor bestuursleden zijn er drie grote bijeenkomsten per jaar (inclusief een diner pensant). U kunt meedenken over onze onderzoeksagenda en deelnemen aan stuurgroepen van STT-verkenningen. Ieder bestuurslid van STT mag naast een waarnemer ook iemand afvaardigen voor Young STT, het jongerennetwerk van STT.

STT richt zich met haar expertisecentrum op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van toekomstverkennen. Als deelnemende organisatie kunt u gebruik maken van deze expertise. Denk aan workshops over scenarioplanning of masterclasses over disruptieve technologieën, zoals de ontwikkeling van Quantum of Artificiële Intelligentie (AI).

De fee bedraagt 5300 euro per jaar.

Inspiratie opdoen en netwerken tijdens het diner pensant 2023 in Naturalis.

Maatschappelijke impact

We hebben als stichting een ANBI-status. Dit betekent dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. We willen daarom niet alleen impact maken voor bestuursleden, maar ook via bestuursleden van STT. Het STT-netwerk is uniek. Met de aangesloten organisaties kunnen we écht impact maken voor een betere toekomst.

In het kort…

  • U krijgt inspraak in onze onderzoeksagenda en kunt deelnemen aan stuurgroepen van STT-verkenningen.
  • U maakt deel uit van een inspirerend netwerk waar u ervaringen kunt uitwisselen en kunt samenwerken aan een betere toekomst.
  • U kunt gebruik maken van onze kennis en expertise op het gebied van toekomstonderzoek en u leert van best practices.
  • U steunt een uniek instituut in Nederland en draagt bij aan het stimuleren van langetermijndenken in de samenleving

Geïnteresseerd?

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek:

Rudy van Belkom (directeur): vanbelkom@stt.nl.

U dient eenmalig akkoord te gaan met cookies om videos te kunnen zien. In onze privacy- en cookieverklaring kunt u hier meer over lezen.