Projecten

Naast de toekomstverkenningen over specifieke onderwerpen runt STT ook een aantal projecten. Deze projecten zijn erop gericht om het belang van een langetermijnvisie te agenderen bij de politiek én in de samenleving.

De Toekomst Kamer

Een denktank van overheidsorganisaties, kennisinstituten, marktpartijen en het maatschappelijk middenveld. Met meer dan 50 organisaties vormen wij de onafhankelijke buitenwacht. Wij geven geen adviezen, maar stellen vragen. Wij bieden onze inzichten belangeloos aan Tweede Kamercommissies aan en ondersteunen hen zo (ongevraagd) bij voorbereidend onderzoekswerk.

Ons doel is niet om meningen te beïnvloeden, maar om expertise te bevorderen. Wij hopen dat de langetermijnimplicaties van technologie op de samenleving hiermee structureler worden meegewogen in besluitvorming. Deze deskundigheid moet eraan bijdragen dat er door de Tweede Kamer beter geïnformeerde besluiten voor de toekomst worden genomen.

Website: https://detoekomstkamer.nl/

Meedoen? Dan kunt met uw organisatie lid worden van STT!

De Nationale Toekomst Cursus

Te veel mensen hebben momenteel het idee dat ze geen enkele invloed hebben op onze toekomst. En nog te weinig individuen, beleidsmakers en organisaties gebruiken toekomstverkennende technieken als basis voor hun beslissingen. Dat kan anders. Het móet misschien zelfs anders, want zonder stip op de horizon is het enorm lastig om gezamenlijk aan een betere toekomst te werken. En daarom willen wij Nederland een cadeau aanbieden: De Nationale Toekomstcursus.

De Nationale Toekomst Cursus wordt in 2024 ontwikkeld.

Technologie Kieswijzer

Hoe denken politieke partijen over online privacy, desinformatie en de macht van Big Tech? Kiezers kunnen met onze Technologie Kieswijzer hun eigen standpunten bepalen en die vergelijken met die van politieke partijen. In de kieswijzer beantwoord je zeventien vragen over de rol van technologie in de samenleving.

Ondanks de verregaande invloed van digitale technologieën op de samenleving blijft de politieke aandacht beperkt. Wij vinden het van belang dat politici blijven nadenken over de impact van opkomende technologieën. Digitalisering heeft immers veel invloed op onze veiligheid, internationale verhoudingen en de werking van onze democratie. We hopen hier met de Technologie Kieswijzer meer aandacht voor te vragen.

De Technologie Kieswijzer is ingezet tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en 2023.

Website: https://technologiekieswijzer.nl/

Resultaten van de Technologie Kieswijzer 2023 (Website iBestuur)