Nieuws & agenda

Agenda

1 november 2022, 18:00 Najaarsbijeenkomst Algemeen Bestuur STT

Nieuwe perspectieven voor de toekomst. Daarop richten we ons deze Najaarsbijeenkomst. Met een strategie-update en presentatie van ons nieuwe onderzoek Toekomst van Globalisering. Gastspreker Fanta Voogd opent de wereld van ‘Futurama’: de geschiedenis van de toekomst. Aan de hand van kleine en grotere geschiedenissen schetst Voogd een caleidoscopisch beeld van de technologische evolutie. Zo laat hij zien dat revolutionaire ontwikkelingen ooit zijn ontstaan door toeval, of ontsproten aan het brein van een genie. Typisch voor toekomstdenkers.

STT Bestuursbijeenkomst KIVI, Den Haag Futurama, een kroniek van de toekomst
11 november 2022, 13:00 Hightech Campus Young STT Event Quantumtechnologie

Hoe breng je nieuwe (sleutel)technologie van het lab naar de dagelijkse praktijk? Het hightech vizier: richten we op Quantum. Het Eindhoven Hendrik Casimir Institute geeft Young STT een unieke inkijk in de research labs. We gaan in gesprek over mogelijke Quantum-toepassingen in sectoren. En op de agenda staat: het belang van continue aandacht voor de dialoog met stakeholders (roadmapping). Hoe staat Quantumtechnologie ervoor en wat zal de mogelijke impact zijn op onze organisaties? Een eventprogramma samen met de TU Eindhoven, TU Delft en Capgemini. Allen aangesloten bij STT.

Live Event Eindhoven Hendrik Casimir Institute, TU/e Cutting-edge technology. Gastbezoek EHCI, Quantum Center van de TU/e
14 december 2022, 14:00 Co-creatiesessie Algemeen Bestuur en Young STT

Klimaatverandering, toenemende ongelijkwaardigheid en oplopende spanningen in de samenleving. Er staat veel op het spel voor onze toekomst. Maar juist in tijden van crisis is langetermijndenken cruciaal. Hoe stimuleren we langetermijndenken in onze organisaties en in de samenleving? STT wil nog meer impact maken; vanuit onze stichting, samen met onze deelnemende organisaties en ons brede netwerk. Op 14 december gaan we in gesprek over de uitkomsten van een inspraakronde en maken samen de doorvertaling. Aansluitend: de STT Eindejaarsborrel.

Besloten bijeenkomst, op uitnodiging Den Haag In de visie van STT: langetermijndenken is belangrijker dan ooit