Nieuws & agenda

Agenda

3 december 2021, 15:15 NTV Bijeenkomst over de Corona-scenario's van de WRR en KNAW

Wat betekent COVID voor langetermijn beleidsopgaven? Denk aan de domeinen zorg, maatschappelijke samenhang, economie, duurzaamheid, maar ook digitalisering en bestuur & recht? Prof.dr. Frans Brom is secretaris en directeur van het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Frans Brom gaat in op de scenario’s, die de WRR ontwikkelde samen met de KNAW.

Kennis-/Netwerksessie NTV Online Publicatie Corona-scenario's
4 februari 2022, 15:00 NTV Bijeenkomst: Hoe geef je Toekomstkunde een plek op scholen?

Dr. Iris Pauw, verbonden aan de VU, geeft een presentatie over haar recente promotieonderzoek: over toekomstdenken en toekomstperspectieven in het (aardrijkskunde)onderwijs.

Kennis-/Netwerksessie NTV Online Publicatie Envisioning Futures in school Geography