Nieuws & agenda

Agenda

17 april 2024, 16:30 Responsible Quantum Technologies conferentie (ResQT)

Anna-Carolina Zuiderduin presenteert haar toekomstscenario’s over globalisering. Ze richt zich vooral op het effect van de-globalisering op de uitwisseling van kennis en technologie, en welk effect dit zou kunnen hebben op quantumtechnologie.

Presentatie Online Meer informatie
11 april 2024, 12:00 Foresight symposium TNO DSS

Carlijn Naber zal ingaan op de lange termijn impact van technologie in relatie tot verschillende soorten toekomsten. Zij zal aan de hand van STT-verkenningen laten zien dat verschillende methodieken van toekomstonderzoek kunnen worden ingezet, evenals uiteenlopende manieren om alternatieve toekomstbeelden te presenteren.

Opening symposium TNO, Den Haag
3 april 2024, 15:30 Kooy symposium

Anna-Carolina Zuiderduin presenteert haar verkenning over de Toekomst van globalisering. Ze legt vooral de nadruk op mijn scenario’s waarin de wereld de-globaliseert, en de gevolgen daarvan voor internationale samenwerking, handel en uitwisseling van kennis en tech.

Presentatie Gen. Maj. Kootkazerne, Stroe Meer informatie