Nieuws & agenda

Agenda

24 februari 2023, 15:00 NTV-bijeenkomst: Nederland in 2050. Nieuwe verkenning van het Centraal Planbureau

Hoe ziet Nederland eruit in 2050? Zijn we dan nog steeds de welvarende natie van nu, die hoge productiviteit en een hoog opleidingsniveau koppelt aan een ver ontwikkeld stelsel van sociale bescherming? En hoe ziet de weg naar 2050 eruit? We krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering, technologische vooruitgang, met een bevolking die door vergrijzing en migratie zowel groter, ouder als diverser wordt, met verschuivende geopolitieke machtsverhoudingen en sociale veranderingen. Wat betekent dat voor de inrichting van onze economie? Jan-Maarten van Sonsbeek (CPB) introduceert deze nieuwe verkenning, met aansluitend discussie en feedback vanuit NTV.

NTV-Bijeenkomst KIVI, Den Haag Nederland in 2050
18 januari 2023, 14:30 ECP Deelnemersspecial: Ethiek en digitalisering. ’De ethische kracht van de praktijk.’

Wat betekent praktische wijsheid in onze digitaliserende samenleving? 'Ook de burger verdient een stem in het ethische debat over onze digitale toekomst.' Rudy van Belkom is één van de drie gastsprekers tijdens deze special vanwege zijn boek Alive and clicking en zijn ervaringen met burgerparticipatie.

Open Event ECP, Platform voor Informatiesamenleving bij Beeld en Geluid in Den Haag Aanmelden ECP
14 december 2022, 14:00 Co-creatiesessie Algemeen Bestuur en Young STT

Klimaatverandering, toenemende ongelijkwaardigheid en oplopende spanningen in de samenleving. Er staat veel op het spel voor onze toekomst. Maar juist in tijden van crisis is langetermijndenken cruciaal. Hoe stimuleren we langetermijndenken in onze organisaties en in de samenleving? STT wil nog meer impact maken; vanuit onze stichting, samen met onze deelnemende organisaties en ons brede netwerk. Op 14 december gaan we in gesprek over de uitkomsten van een inspraakronde en maken samen de doorvertaling. Aansluitend: de STT Eindejaarsborrel.

Besloten bijeenkomst, op uitnodiging Den Haag In de visie van STT: langetermijndenken is belangrijker dan ooit