105 De Toekomst van contact

Technologische vooruitgang brengt ons op uiteenlopende manieren met elkaar in contact. De online en offlinewereld raken steeds meer met elkaar verweven. Maar tegelijkertijd zijn we eenzamer dan ooit en kampen we met toegenomen polarisatie. Zorgt die connectiviteit door technologie daadwerkelijk voor meer connectie?

De toekomst van contact raakt iedereen. Dit onderzoek verkent de impact van technologie op onze sociale cohesie en interacties op individueel, groeps- en maatschappelijk niveau. Welke rol spelen maatschappelijke ontwikkelingen zoals toenemende polarisatie, diversiteit en eenzaamheid hierin? Door toekomstscenario’s te verkennen en begrijpen kunnen we beter inspelen op de kansen en uitdagingen die komen. Hoe creëren we een toekomst waarin technologie verbindingen verdiept, verrijkt en versterkt?

Lilian de Jong is toekomstonderzoeker bij STT.
Wil je een bijdrage leveren aan deze toekomstverkenning? Neem contact met ons op!
Verken mee!