Lilian de Jong

Toekomstonderzoeker

Lilian de Jong is toekomstonderzoeker bij STT.

Lilian de Jong is sinds april 2024 werkzaam bij STT als toekomstonderzoeker. Ze verkent de toekomst van contact en de rol die technologie daarin speelt. Technologische vooruitgang brengt ons namelijk op uiteenlopende manieren met elkaar in contact. Maar tegelijkertijd zijn we eenzamer dan ooit. Zorgt deze connectiviteit daadwerkelijk voor meer connectie of vergroot het vervreemding? En als we uitzoomen, hoe beïnvloeden technologische ontwikkelingen de dynamiek tussen solidariteit en individualisering binnen ik-wij en wij-zij relaties?

Achtergrond
Lilian heeft een interdisciplinaire academische achtergrond: na een bachelor Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht rondde ze haar master Artificial Intelligence (AI) af aan de Radboud Universiteit met een focus op de toepassing van AI. Hierdoor heeft ze een brede kennis van AI, sociale en geesteswetenschappen. De rode draad in haar werk is het slaan van bruggen, zowel tussen (groepen) mensen als tussen disciplines en kennisgebieden. Ze is gepassioneerd over de sociaal-ethische uitdagingen van technologie. Haar analytisch en verbindend vermogen, samen met haar kennis over de invloed van technologie op de maatschappij en mens, past zij graag toe in haar toekomstonderzoek bij STT.

Nevenfuncties

  • Medeoprichter Dutch AI Ethics Community, gemeenschap van AI-ethiekkenniszoekenden en -dragers
  • Bestuurslid Focus Filmtheater Arnhem

105 De Toekomst van contact

Technologische vooruitgang brengt ons op uiteenlopende manieren met elkaar in contact. De online en offlinewereld raken steeds meer met elkaar verweven. Maar tegelijkertijd zijn we eenzamer dan ooit en kampen we met toegenomen polarisatie. Zorgt die connectiviteit door technologie daadwerkelijk voor meer connectie?