Technisch Weekblad: de toekomst van globalisering in vier scenario’s

De toekomst van globalisering in vier scenario’s: technologie maakt nieuwe vormen van verwevenheid mogelijk. Maar willen we dat ook? Artikel in Technisch Weekblad.

Datum 5 februari 2024
Toekomstonderzoeker Anna-Carolina Zuiderduin

Met technologie als breekijzer heeft globalisering van de wereld één grote marktplaats gemaakt, waar goederen, data en ideeën schijnbaar moeiteloos worden uitgewisseld. Dat brengt op veel plaatsen vooruitgang, welvaart en gemak, maar maakt ook uiterst kwetsbaar. De verkenning Toekomst van globalisering van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) laat zien dat de manier waarop globalisering zich ontwikkelt bepaald niet vastligt: hoe de toekomst van globalisering eruit gaat zien, bepalen we per saldo zélf. Technici hebben hierin nadrukkelijk een rol. Met vier toekomstscenario’s helpt de STT-verkenning om het denken hierover vorm te geven en vooruit te helpen.

Lees verder op de website van Technisch Weekblad