Workshops Toekomst van globalisering. Anna-Carolina Zuiderduin zet ze in voor het ontwikkelen van toekomstscenario's in haar onderzoek.

Toekomstscenario's helpen organisaties om beter in te spelen op onzekerheden en het gesprek over strategische keuzes aan te gaan. STT gebruikt de scenariomethode veelvuldig in onderzoek: om organisaties te helpen geïnformeerde keuzes voor de toekomst te kunnen maken. Op donderdagmiddag 15 december vond de eerste workshop plaats van onderzoekster Anna-Carolina Zuiderduin, wiens onderzoek draait om de Toekomst van Globalisering. Waardevol, vindt ze.

Datum 22 december 2022
Auteur STT

In de eerste workshop Toekomst van globalisering stelde onderzoekster Anna-Carolina Zuiderduin vijf grote, impactvolle trends voor globalisering centraal. Met een groep van negen mensen uit verschillende velden en met verschillende expertises werkten ze lange termijn implicaties van deze trends uit. Zo stonden bijvoorbeeld deze vragen centraal: wat kunnen de lange termijn gevolgen zijn als Europese bedrijven, zoals ASML, besluiten om wel handel te blijven drijven met China en hiermee ingaan tegen de wens van de VS? Of wat zijn de implicaties van de overstap op duurzame energiebronnen voor de EU?

  De workshop was leerzaam, concludeert Anna-Carolina. 'Het heeft vooral tot resultaten en nieuwe inzichten geleid, die ik niet alleen achter mijn bureautje had kunnen bedenken en formuleren. Ik heb veel inspiratie geput uit het samenbrengen van mensen met verschillende expertises, die met een totaal andere blik kijken naar de trends dan ikzelf. De scenario’s lijken zo meer tot leven te komen en uitgediept te worden. Op 12 januari staat mijn volgende workshop voor de Toekomst van Globalisering gepland, waarin ik nieuwe trends centraal stel.'

  Scenario's vormgeven en uitdiepen

  Met de resultaten uit de workshops wil Anna-Carolina haar verschillende toekomstscenario’s voor globalisering vormgeven en uitdiepen. Ze ziet op dit moment vier richtingen, waarin globalisering zich verder zou kunnen ontwikkelen. Om echter scherp in beeld te krijgen wat de lange termijn effecten zijn van deze richtingen op globalisering, zijn workshops relevant waarin verschillende meningen en achtergronden samenkomen om deze vraag uit te diepen.

  Wil je het onderzoek volgen of heb je vragen?

  Hou de STT-nieuwsbrief in de gaten, dan ontvang je regelmatig onderzoeksupdates. Inschrijven kan onderaan op onze STT-homepage www.stt.nl

  Of neem contact op met Anna-Carolina via zuiderduin@stt.nl.