99 De Toekomst van het lichaam

Een lichaam. We hebben er allemaal één en elk lichaam is anders. De wisselwerking tussen technologie en het lichaam gaat iedereen aan. Dus de toekomst van het lichaam óók.

In ons huidige tijdsbeeld lijken we in toenemende mate zelfbeschikking te willen over het eigen lichaam. Zo willen we onze eigen identiteit kunnen uitdragen. We willen zelf kunnen bepalen hoe ons lichaam eruit ziet en we willen zeggenschap over wat er wel en niet in ons lichaam wordt geplaatst. Denk aan chips, magneten of genmodificatie. Ontwikkelingen, die trends en signalen lijken te zijn voor de toekomst. Is het lichaam maakbaar? In welke mate ben je afhankelijk van verschillende instanties en technologieën? En wat vinden we maatschappelijk wel en niet wenselijk? Dit zijn de relevante vragen om zicht te krijgen op mogelijke toekomsten van het lichaam.