Digital Twins: een virtuele wereld als input voor beleid

Young STT is een netwerk van jonge professionals die affiniteit hebben met technologie en de toekomst. Het netwerk kwam onlangs bijeen voor een presentatie over Digital Twins: digitale spiegelwerelden die het mogelijk maken te experimenteren en te innoveren in een virtuele ruimte. Het concept werd vanuit de wetenschap en de gebruiker belicht: “Met de data heb ik belangrijke inzichten opgedaan.”

Datum 12 april 2024
Auteur STT

Lassi Tiihonen deed samen met STT-hoogleraar Roland Ortt onderzoek naar Digital Twins - een virtuele versie van de werkelijkheid. Hun onderzoek spitste zich toe op digitale versies van steden, waaronder Amsterdam, Breda, Den Bosch en Den Haag: “Digital Twins functioneren op dit moment op verschillende niveaus. Soms gaat het om een relatief simpele 3D-representatie van een stad, soms zijn complete datastromen geïntegreerd in de toepassing.”

Werkplek reserveren
Het concept was herkenbaar voor de aanwezige Young STT’ers. Zo gebruikt Universiteit Eindhoven een Digital Twin voor campusmanagement en is NWO bezig met het ontwikkelen van een Digital Twin met Tata Steel. Bij het ministerie voor Justitie en Veiligheid (JenV) kun je ‘s ochtends een werkplek reserveren via een Digital Twin.

Roland Ortt vertelde dat het ambitieniveau behoorlijk verschilt tussen de verschillende toepassingen: “Maar wat je kunt, is niet per se wat je moet doen. Je moet doen wat je wíl.” Voor de ontwikkeling goed nadenken over zaken als de geïntegreerde toepassingen, kennis delen en de inbedding in de organisatie is erg belangrijk. Er zijn grote verschillen tussen gemeentes die het concept gebruiken.

OV-woestijn identificeren
Wiesje Hofstede van de Provincie Zuid-Holland gaf daarop een demonstratie van een Digital Twin. Zij gebruikt de Digital Twin ‘Atlas van de bereikbare stad’ voor het maken van fietsbeleid. Uit onderzoek blijkt dat forenzen bereid zijn 10 minuten te fietsen naar een treinstation. Als je dat plot op de kaart van Zuid-Holland, dan zie je dat een gemeente als Lisse in een OV-woestijn ligt.

Data streams over fietsbewegingen verkrijgen voor de kaart is een uitdaging. Er zijn fietstelpunten om het aantal passerende fietsers vast te leggen. Maar bijvoorbeeld deelfietsen tracken of data via Strava verkrijgen is ingewikkeld. “Maakt de Digital Twin dan je leven wel makkelijker?” vroeg Young STT’er Sharon Dolmans. “Ja, toch wel!” was het antwoord van Hofstede. “Ik heb daardoor een aantal belangrijke inzichten opgedaan. En met de data kan ik bestuurders overtuigen.”

Hofstede houdt zich bezig met een deel van het vervoersvraagstuk: “De belangrijkste factor om níet met de auto te gaan, is dat je op je bestemming niet kunt parkeren. Daaruit blijkt maar weer dat een holistische aanpak nodig is.”

Lid worden van Young STT?
De leden van Young STT worden afgevaardigd door de bestuursleden van STT. Om lid te kunnen worden van Young STT moet de organisatie waar je werkt partner zijn van STT. Maar er zijn ook wild cards voor jonge mensen met een bijzondere achtergrond, bijvoorbeeld succesvolle jonge ondernemers of ontwerpers. Meer informatie

Publicatie: The Technology Monitor 2022. Digital Twins in an Urban Environment. J. Roland Ortt and Lassi V. Tiihonen. Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 2023.