Voor niets gaat de zon op

Wat als de toekomst van mens, natuur en technologie niet meer draait om groei, maar om harmonie? Deze vraag wordt verkend door de complexe driehoeksverhouding tussen deze drie componenten opnieuw te definiëren in een wereld waarin welvaart verder reikt dan alleen het materiële.

Datum Een week geleden
Toekomstonderzoeker Lisa Mandemaker

In deze verkenning wordt postgroei niet voorgesteld als een eenduidig toekomstbeeld, maar als een waaier van mogelijkheden. Met behulp van speculatief ontwerp worden vijf toekomstscenario’s geschetst die uitnodigen tot dialoog en de verbeelding oprekken over potentiële relaties in een postgroeisamenleving. Van data opslaan in het DNA van bomen, het ontwerpen van nieuwe diersoorten en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden om te communiceren met planten, dieren of microorganismen; deze visies dagen uit om verder te kijken dan onze bestaande systemen.