De geschiedenis van 50 jaar STT

In 2018 bestond STT vijftig jaar. Voor de gelegenheid creëerden we een jubileumboek waarin de ontwikkelingen van STT zichtbaar zijn, aangevuld met prachtige beelden uit de beginjaren van de stichting en interviews met de huidige én oud-directeuren, -voorzitters en -projectleiders.

Datum 7 oktober 2020
Auteur STT

André Sjoerdsma, de eerste STT-directeur: ‘STT fungeert als katalysator’

Hij begon op 1 augustus 1968 met een leeg bureau en een lege kast. Inmiddels de 90 gepasseerd, maar nog steeds een bevlogen verteller. Zeker als het STT betreft. André Sjoerdsma, de directeur die bijna de helft van de jaren dat STT bestaat aan het roer stond.

Lees verder

Herman de Cock: 'STT levert een maatschappelijke bijdrage aan de samenleving'

‘Ik heb mij niet op dit interview voorbereid. Ik praat graag à l’improviste over mijn STT-tijd. Het staat mij allemaal nog heel helder voor de geest,’ aldus oud-directeur Herman de Cock, 86 jaar oud op het moment dat we hem spreken. Hij was in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw vier jaar directeur van STT.

Lees verder

Over KIVI, met recht de founding father van STT

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs is met recht de founding father van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek te noemen. Het idee om STT op te richten, kwam in 1966 voor het eerst ter sprake tijdens een van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van het KIVI. Met de oprichting van STT wilde het KIVI de maatschappij bewuster maken van technologische ontwikkelingen.

Lees verder

Rein Willems: 'Als je mensen over de toekomst laat praten, worden ze enthousiast'

‘Een halve eeuw, mooi hè? En springlevend,’ dat zijn de eerste woorden van Rein Willems bij aanvang van het interview. Rein was van 2011 tot en met 2017 voorzitter van STT. Hoog tijd voor reflectie.

Lees verder

Marjan van Zwieteren was 40 jaar office manager bij STT: 'Een unieke stichting'

‘Veertig jaar is een hele lange tijd. Ik werkte altijd met heel veel plezier bij STT. Mensen vroegen mij wel eens: “Wordt het niet eens tijd dat je naar een andere baan uitkijkt?”. Maar het was enorm afwisselend.'

Lees verder

Oud-directeur Erik van de Linde sloeg zijn termijnverlenging af: 'Continue verjonging is goed.'

Erik van de Linde was van 1995 tot 2000 directeur van STT en die tijdsduur was een bewuste keuze. ‘Ik sta volledig achter de constructie die destijds door André Sjoerdsma is opgezet: een projectleider voert maximaal twee verkenningen uit en is niet langer dan in totaal vijf jaar aan STT verbonden. Daarna is het tijd om een volgende stap in zijn of haar carrière te zetten. Die continue verjonging is heel goed.'

Lees verder

Oud-projectleider Rifka Weehuizen vertelt over 'haar' toekomstverkenning Toekomst@werk.nl

In 2000 verscheen de omvangrijke publicatie 'Toekomst@werk.nl, Reflecties op Economie, Technologie en Arbeid’. Projectleider van deze STT-verkenning was Rifka Weehuizen. ‘Wat me vooral in deze verkenning aantrok, was het brede perspectief. Het project was binnen STT een speciaal project, ook wel een beetje een onmogelijk project werd soms gezegd.'

Lees verder

Hans van der Veen: 'Verankering van de verkenningen geeft STT bestaansrecht'

Op 1 september 2000 kwam Hans van der Veen de STT-gelederen versterken. ‘Een vriend van mij die ik kende van de Technische Universiteit Delft belde me op en zei: “Bij STT zijn ze op zoek naar een directeur, ik zou maar solliciteren.” En dat deed ik dus.'

Lees verder

Wiebe Draijer: 'Toekomstverkennen moet een discipline worden'

Van 8 november 2005 tot 23 mei 2011 was Wiebe Draijer voorzitter van STT. Inmiddels volgt de voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank Nederland STT niet meer actief. ‘Maar het doet mij goed als ik STT in de media tegenkom.’

Lees verder

Pierre Morin: 'STT helpt partners om future ready te zijn'

‘De enige manier om naar de toekomst te kijken, is om dat domeinoverstijgend, maatschappijgericht en interdisciplinair te doen. Wil je toekomstbeelden laten landen, dan moet je zorgen dat er een landingsplaats is die daarbij aansluit. KIVI zag in dat ingenieurs niet in een ivoren toren moesten zitten,’ aldus Pierre Morin.

Lees verder

Patrick van der Duin: 'STT heeft als taak Nederland toekomstgericht te maken'

De huidige directeur Patrick van der Duin is sinds september 2016 bij STT werkzaam. Daarvoor was hij universitair docent aan de Technische Universiteit Delft en lector aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Nieuw was STT niet voor hem, want al sinds 2000 waren er nauwe banden met de organisatie.

Lees verder

Een interview met huidig STT-voorzitter Karel Luyben

Sinds eind oktober 2017 is Karel Luyben, toen nog Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft, de voorzitter van STT. Hij volgde in die functie Rein Willems op. ‘Mijn periode als Rector Magnificus van de TU Delft liep ten einde en ze dachten bij STT waar- schijnlijk dat ik tijd zou hebben voor andere “klussen”.'

Lees verder