96 Toekomst van de democratie

Democratie is maatschappelijke besluitvorming. Hoe maken we als samenleving in de toekomst besluiten? Wie mag waarover meebeslissen? En welke rol speelt technologie hierin?

Documentaires als ‘The Great Hack’ en ‘The Social Dilemma’ laten ons zien dat de technologie die ons verbindt ons ook controleert, manipuleert en polariseert. We moeten echter niet vergeten dat technologie door mensen wordt ontworpen. Hoe kunnen we nieuwe technologieën zo inzetten dat ze de democratie in de toekomst beschermen en versterken?

Rudy van Belkom is directeur van STT.