96 Toekomst van de democratie

Democratie is meer dan de mogelijkheid om te kunnen stemmen tijdens verkiezingen. In een democratie worden vrijheden en rechten van burgers beschermd. Denk bijvoorbeeld aan de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy.

Door de inzet van steeds autonomere technologieën kunnen dergelijke vrijheden en rechten onder druk komen te staan. Dit roept de vraag op hoe de toekomst van onze democratie eruit kan zien onder invloed van deze nieuwe technologieën.

Rudy van Belkom is sinds januari 2019 als toekomstonderzoeker verbonden aan...
Wil je een bijdrage leveren aan deze toekomstverkenning? Neem contact met ons op!
Verken mee!