Publicatie De Toekomst van de Digitale Democratie, met bijdrage van Rudy van Belkom

Rudy van Belkom gaf eerder dit jaar een lezing over zijn onderzoek De Toekomst van de Democatie tijdens een DiA Dialoog van Democratie in Actie en Netwerk Democratie. Over deze DiA Dialoog is nu een publicatie uitgebracht, die gebruikt zal worden als bron voor toekomstig beleid. De outcome omvat richtingen en relevante vragen, waar overheid, ontwikkelaars, middenveld en burgers concreet mee aan de slag kunnen.

Datum 29 november 2021
Auteur STT

Toekomstperspectieven

In september 2021 faciliteerden Democratie in Actie en Netwerk Democratie een vooruitblik op de toekomst van de democratie: hoe zou digitale participatie er over vijf jaar moeten uitzien? Welke ambities zouden overheid, samenleving en anderen moeten hebben? En welke acties zijn nodig om dat te bereiken? Een inspirerende dialoog, die leidde tot aandachtspunten op vijf thema's: interne organisatie, fases en mate van invloed, buurtkracht, functionaliteiten en inclusie. Voor elk thema zijn de drie belangrijkste ambities en acties in kaart gebracht.

Participatie in een digitaal tijdperk

Rudy van Belkom ging in op de uitdagingen, kansen en mogelijke oplossingen voor digitale participatie. Zo onderbouwde hij dat een grote groep mensen niet zozeer traditionele inspraak in de marges zoekt, maar wel invloed wil op fundamentele maatschappelijke problemen. De vraag, die hij stelt in zijn onderzoek is: ‘Hoe kunnen we opbloeiend activisme een plek geven in het politiek systeem?' Daar ligt veel ruimte voor innovatie. De kernpunten uit zijn lezing lees je op pagina 9 en 10. 

Foto credits Max Blom in opdracht van Democratie in Actie

Programma Democratie in Actie