Boekpresentatie: 'Als onze samenleving in de toekomst zelfredzaamheid verwacht, dan is 100% inclusie nodig.'

Onze participatiesamenleving gaat uit van zelfredzaamheid. Diezelfde samenleving werpt echter ook drempels op, die ervoor zorgen dat in Nederland uiteenlopende groepen mensen buitengesloten worden. Herstelplan Zelfredzaamheid maakt duidelijk dat het ook anders kan. De boeklancering was sprekend voor wat het boek beoogt: een lobby voor positieve verandering in de toekomst.

Datum 6 december 2021
Auteur STT
Eefje Op den Buysch (r) reikt digitaal het eerste boekexemplaar uit aan Pallas Agterberg (l), voorzitter van de adviescommissie.

Boekpresentatie

Tijdens een slotbijeenkomst met de adviescommissie en de redactieraad presenteerde Eefje Op den Buysch haar boek Herstelplan Zelfredzaamheid. In dit boek publiceert zij de resultaten van haar toekomstonderzoek Zelfredzaamheid en Technologie. De eer van het eerste boekexemplaar was bestemd voor Pallas Agterberg, voorzitter van de adviescommissie. 


'Dit gaat ook over mij.' 
Pallas Agterberg schrijft in haar voorwoord:

(...) "De toekomstverkenning begon voor de adviescommissie bij de vraag hoe makkelijk het is om een identiteitskaart aan te vragen als je de taal niet goed spreekt. De reis die volgde riep steeds nieuwe vragen op. Ik beschouwde het als mijn verantwoordelijkheid om na te denken over de mensen die het minder getroffen hebben. Maar naarmate je dieper het speelveld ingaat kom je tot de schrikbarende conclusie: dit gaat ook over mij."

Positieve verandering in de toekomst

Herstelplan Zelfredzaamheid toont aan dat aandacht nodig is voor toegankelijkheid en inclusie, als we willen voorkomen dat mensen ook in de toekomst worden uitgesloten. Sterker nog, voor zelfredzaamheid in onze samenleving is 100% inclusie nodig. Nederland moet af van de one size fits all-houding. 'Door goed te luisteren naar mensen en aandacht te hebben voor behoeften en beperkingen kunnen processen, diensten of regels zo worden ontworpen, dat er voor iedereen een passende, toegankelijke vorm is', zegt Eefje Op den Buysch in haar interview voor STT. Waar technologie de oplossing is, biedt deze voldoende mogelijkheden voor inclusieve ontwikkeling in de toekomst. Ook nu al. 

Call-to-action

Zoals blijkt uit de (persoonlijke) verhalen en gastbijdrages in het boek: Herstelplan Zelfredzaamheid pleit ervoor dat iedereen in de eigen omgeving mensen overtuigt om ook het verschil te maken voor mensen, die drempels ervaren en niet mee kunnen doen.

'Nederland moet af van de one size fits all-houding.' — Eefje Op den Buysch

Statements uit de boekpresentatie

 • Respect voor de diversiteit in onze samenleving.
 • Meervoudigheid in plaats van monocultuur.
 • Herstelplan Zelfredzaamheid is hyperlinked.
 • Denken in alternatieven. Sociaal, economisch en technologie.
 • En het codewoord: zelfredzaamheid gaat over jouzelf.

'Digitale inclusie gaat verder dan toegankelijke websites.' Citaat uit de gastbijdrage van Rudy van Belkom

‘Soms besluipt het gevoel me dat ik geen recht van spreken heb. Wat weet ik nu eenmaal van inclusie? Ik ben nooit buitengesloten. Ik weet niet hoe het voelt om niet mee te kunnen, of mogen doen. De wereld is op mijn profiel ingericht: wit, man, hoger opgeleid. Nee wacht, ik bedoel theoretisch opgeleid. Kijk, daar ga ik al. Maar juist hierom is het belangrijk dat mensen zoals ik zich inzetten. Als wij ons afzijdig houden, zal de norm nooit veranderen. Sterker nog, wij moeten éxtra ons best doen, juist omdat we er geen ervaring mee hebben.’ - Rudy van Belkom. 

Lees hier zijn boekbijdrage

'De verandering van de toekomst begint vandaag.' — Patrick van der Duin, in Herstelplan Zelfredzaamheid

Toekomstperspectief creëren we samen

STT bedankt alle leden van de adviescommissie, redactieraad en de gastauteurs voor hun betrokkenheid, kwalitatieve input en samenwerking. Mede door deze bijdrages kan Herstelplan Zelfredzaamheid beeldbepalend en richtinggevend zijn voor de toekomst. 

'Veel toekomststudies inspireren organisaties en burgers om na te denken over de toekomst. STT hoopt dat organisaties en burgers met ondersteuning van deze toekomstverkenning een stap verder gaan en die zelfredzame toekomst daadwerkelijk gaan vormgeven', schrijft Patrick van der Duin, directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek in Herstelplan Zelfredzaamheid. Lees hier zijn nawoord, waarin hij ook ingaat op het nut en de noodzaak van toekomstverkennen in tijden van maatschappelijke transitie. 

Adviescommissie

Redactieraad

 • Lieve op den Buijsch, Business Innovator & Communicator
 • Hille van der Kaa, Projectmanager, Supervisory Board Member
 • Maaike Rijnders, Lecturer Future Studies, lecturer Transmedia Storytelling Fontys Academy for Creative Industries 

Gastbijdrages

 • Youri Hagemann, Consulent WMO Gemeente Oosterhout
 • Crétien van Campen, Senior wetenschappelijk medewerker Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Jacco Saaman, Business Development & Innovation director SPIE Nederland
 • Rudy van Belkom, Senior Researcher Stichting Toekomstbeeld der Techniek
 • Patrick Duin, van der, Directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek