95 Zelfredzaamheid en technologie

In een samenleving die verwacht dat burgers waardevol bijdragen aan de maatschappij, verkent STT het thema zelfredzaamheid.

Een veelbesproken onderwerp in het maatschappelijk debat over de participatiesamenleving en de impactvolle technologische ontwikkelingen die daarin een rol spelen. Voor de een is zelfredzaamheid synoniem aan zelfvoorzienend zijn. Vrij om eigen elektriciteit op te wekken en een buurtmoestuin aan te leggen. Een ander voelt druk om zelfredzaam te móeten zijn en ervaart vooral een inperking van zorg en vergoedingen. Sommigen concluderen dat mensen niet meer voor elkaar zorgen, zoals vroeger. Tegelijkertijd laven velen zich in (online) communities aan steun en bijval van gelijkgestemden.