Omroep Delft interviewde Eefje Op den Buysch over zelfredzaamheid

Radioverslaggever Aat Snaterse sprak met Eefje Op den Buysch: over hoe digitalisering onze samenleving faciliteert en kansen biedt, maar ook drempels opwerpt. Aanleiding was haar lezing over zelfredzaamheid bij de Delftse Bèta Balie.

Datum 1 november 2021
Auteur STT

Nederland gaat ervanuit dat iedereen participeert in de maatschappij en verantwoordelijkheid neemt voor het eigen dagelijks leven. Al dan niet met wat steun vanuit de omgeving. Wat betekent zelfredzaamheid in onze digitale samenleving? Lukt het iedereen om mee te doen? 

Niet automatisch, blijkt uit de toekomstverkenning van Eefje Op den Buysch. Overheden, instellingen en bedrijven digitaliseren hun dienstverlening steeds verregaander.  Telefoonnummers worden vervangen door e-mailadressen of online formulieren, die soms al vooringevuld zijn. Meer efficiëntie lijkt te gaan boven persoonlijke aandacht en contact. En daar ontstaan de digitale drempels. Een deel van de Nederlanders krijgt steeds meer moeite om zich goed te kunnen redden, met (risico op) uitsluiting en kansenongelijkheden als gevolg. Voor zelfredzaamheid in de toekomst is méér nodig. Techno-optimist als ze is, ziet Eefje Op den Buysch perspectief: 'Technologie kán zo ontworpen worden dat we er allemaal baat bij hebben en digitale oplossingen voor iedereen passend en toegankelijk zijn.' 

Wat daarvoor nodig is, beluister je in dit interview. Eefje vertelt onder meer hoe belangrijk het is om echt te luisteren naar de mensen om wie het gaat. Ze geeft je een voorproefje van haar boek Herstelplan Zelfredzaamheid, dat binnenkort verschijnt.