iBestuur - Resultaten Technologie Kieswijzer 2023

In hoeverre komen de uitkomsten van de Technologie Kieswijzer – de stem van de burger – overeen met de standpunten van politieke partijen? Rudy van Belkom maakte een gap-analyse van de prominentste thema’s.

Datum 29 januari 2024
Toekomstonderzoeker Rudy van Belkom