Rudy van Belkom

Directeur

Rudy van Belkom is directeur van STT.

Per 1 mei 2022 is Rudy van Belkom directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Als voormalig senior onderzoeker bij STT kent hij de organisatie door en door. In de afgelopen jaren maakte hij met zijn toekomstverkenningen de nodige impact. Denk bijvoorbeeld aan zijn onderzoek naar de toekomst van de democratie. Binnen dit onderzoek ontwikkelde hij onder andere de Technologie Kieswijzer, een speciale stemhulp over tech-gerelateerde onderwerpen zoals privacy, nepnieuws en de macht van Big Tech. Deze stemhulp trok veel media-aandacht. Naast interviews voor onder andere VPRO Tegenlicht en Nieuwsuur, tevens een vermelding bij Zondag met Lubach. Maar liefst 30.000 mensen maakten gebruik van deze stemhulp. Deze inzichten vormden de basis voor zijn nieuwe boek ‘Alive and Clicking’, waarin hij betoogt dat er hoop is voor de democratie. Eerder onderzocht hij de toekomst van artificiële intelligentie (AI). Binnen dit onderzoek bracht hij drie deelpublicaties uit en ontwikkelde hij een Ethisch Ontwerpspel voor AI.

Nu is het tijd om zijn ervaring en vaardigheden in te zetten om STT op de kaart te zetten. ‘Ik wil met STT meer maatschappelijke impact maken en nog meer bijdragen aan het algemeen nut’, aldus Van Belkom. Technologie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Wat zowel positief als negatief kan worden ervaren. Denk aan de impact van robotisering of de toenemende inzet van datagedreven systemen. ‘Om geïnformeerde keuzes te kunnen maken voor de toekomst moeten we weten wat onze opties zijn. Dit kan alleen als we vooruitkijken, vér vooruitkijken’, volgens Van Belkom.

Achtergrond

Voor zijn masterthesis in Design Management bestudeerde Van Belkom de factoren die doorslaggevend zijn bij de acceptatie van radicale technologische innovaties. Vertrouwen in de technologie blijkt hierin een cruciale rol te spelen. Hij deed in het Fontys lectoraat Futures Research & Trendwatching onderzoek naar de rol van sciencefiction bij toekomstonderzoek en gaf jaren lang les in conceptontwikkeling en trendonderzoek. In zijn vrije tijd zet hij zich met Het Nieuwe Kiezen in voor een verkleining van de kloof tussen burgers en politici. Eerder ontwikkelde hij een Kieswijzer waar 1,2 miljoen Nederlanders gebruik van maakten.

Nevenfuncties

  • Lid methodologische klankbordgroep Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap – Ministerie van OCW
  • Procesbegeleider interbestuurlijke toekomstverkenning - Ministerie van BZK, VNG, IPO en UvW
  • Lid stakeholders committee Onderzoeksproject Hyperloop – TU Delft
  • Lid Raad van Advies - Kennisland

96 Toekomst van de democratie

Democratie is maatschappelijke besluitvorming. Hoe maken we als samenleving in de toekomst besluiten? Wie mag waarover meebeslissen? En welke rol speelt technologie hierin?