Rudy van Belkom

Senior Toekomstonderzoeker

Rudy van Belkom is sinds januari 2019 als toekomstonderzoeker verbonden aan STT.

Rudy doet momenteel namens STT onderzoek naar de toekomst van de democratie. Hij onderzoekt hierbij hoe de toekomst van onze democratie eruit kan zien onder invloed van nieuwe technologieën. De hamvraag van zijn onderzoek is altijd: welke toekomst willen we? We moeten onszelf volgens hem gaan afvragen voor welk doel we technologie willen inzetten, in plaats van het als doel op zichzelf te zien. Hoe kunnen we met behulp van technologie een betere wereld creëren? En wat is een betere wereld precies? Eerder onderzocht hij de toekomst van artificiële intelligentie (AI). Binnen dit onderzoek bracht hij drie deelpublicaties uit en ontwikkelde hij een Ethisch Ontwerpspel voor AI. 

Achtergrond

Voor zijn masterthesis in Design Management bestudeerde van Belkom de factoren die doorslaggevend zijn bij de acceptatie van radicale technologische innovaties. Vertrouwen in de technologie blijkt hierin een cruciale rol te spelen. Hij deed in het Fontys lectoraat Futures Research & Trendwatching onderzoek naar de rol van sciencefiction bij toekomstonderzoek en gaf jaren lang les in conceptontwikkeling en trendonderzoek. In zijn vrije tijd zet hij zich met Het Nieuwe Kiezen in voor een verkleining van de kloof tussen burgers en politici. Eerder ontwikkelde hij een Kieswijzer waar 1,2 miljoen Nederlanders gebruik van maakten.