Ethisch Ontwerpspel

Een boek over ethiek in het ontwerpproces van AI kan niet bij het geschreven woord blijven. Projectleider Rudy van Belkom werkte daarom samen met de normcommissie AI van de NEN en het lectoraat Artificial Intelligence van de HU aan een ethisch ontwerpspel.

Datum 30 juni 2020
Toekomstonderzoeker Rudy van Belkom

Dit spel kan worden ingezet om het gesprek over ethiek beter te stroomlijnen. Het biedt beleidsmakers, ontwikkelaars, filosofen en eigenlijk iedereen met een interesse in ethiek de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over wat belangrijk is. Het helpt om de bewustwording te vergroten van de verschillende stakeholderperspectieven en moet bijdragen aan een meer constructief gesprek over AI en ethiek.

Kijk hier voor meer informatie.