87 En toen ging het licht aan…

Transities naar een emissievrij energiesysteem

Omdat klimaatverandering momenteel hoog op de internationale en nationale agenda staat, is er veel aandacht voor de toekomst van ons energiesysteem. Er is een groot aantal duurzame energie- en efficiëntie-maatregelen nodig om te zorgen dat de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden oploopt. Dit betekent dat er veel moet veranderen. Een transitie naar een ander energiesysteem vraagt zowel technologische als maatschappelijke ontwikkelingen.