En toen ging het licht aan…

Een emissievrij energiesysteem in 2050 is een grote stap in de toekomst van energie, waar veel innovatie voor nodig is. Daarom is het van belang dat er nú al een beeld gevormd wordt van het gewenste energiesysteem. Want het is beter om nu een keuze te maken en later bij te moeten sturen dan dat we er in 2050 achter komen dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen.

Datum 18 september 2017
Toekomstonderzoeker Soledad van Eijk

Voorwoord

De publicatie En toen ging het licht aan… neemt de lezer mee op weg naar een toekomstig energiesysteem. De transitie van Nederland naar een emissievrije energievoorziening brengt veel mogelijke veranderpaden. In deze studie van Stichting Toekomstbeeld der Techniek komen zowel de technologische als juist ook de maatschappelijke aspecten aan de orde. 

Samen met de deelnemers aan de workshops, de respondenten op de enquête, de leden van de stuurgroep en andere experts heeft Soledad inspirerende keuzes gemaakt uit het enorme universum van energie. Zelf raakte ik enorm ge.nspireerd door enkele minder voor de hand liggende fenomenen. Zo ontstaat er bij mensen die zonnepanelen laten installeren een gevoel van ‘gratis energie’ – en dit is nog sterker wanneer zij een huis kopen waar die panelen al op zitten. Wat doet dit met hun energiegedrag? 

En wat moeten we met de zogenaamde ‘trias energetica’, een soort energiewet die voorschrijft dat de logische volgorde is: eerst isoleren en pas dan duurzamere energie toepassen. Stel dat duurzame energie veel goedkoper wordt dan isoleren, dan wordt een plek zonder zonnepaneel op het dak pas energieverspilling.
Anders omgaan met energie kan ook buiten het energiesysteem een groot effect hebben. Wat als bijvoorbeeld de zuinigste auto of bus met de beste chauffeur een heel lage bezettingsgraad heeft? Dan is de economische energie-effici.ntie van die rit toch heel erg laag. De introductie van de zelfrijdende auto als energiebesparende maatregel, maakt het tevens mogelijk om openbaar vervoer meer vraaggestuurd te maken. Gaat de zelfrijdende auto dan onze economie hervormen? 

Stof tot overdenken en met elkaar in gesprek te gaan. Dat is precies wat deze publicatie beoogt. Dank aan Soledad, alle betrokkenen, en aan STT om dit project te kunnen realiseren. 

Ik wens de lezer veel inspiratie toe,

Ewald Breunesse
Manager Energietransities Shell

Publicatie: En toen ging het licht aan

Transities naar een emissievrij energiesysteem

En toen ging het licht aan…

Introductievideo