Het opstellen van een energiemanifest

Het is tijd voor actie! De klimaatdoelstellingen halen kan alleen als we in 2050 een ander energiesysteem hebben dan nu. Dit is een handleiding om zelf een workshop op zetten om te kijken wat uw belanghebbendengroep kan doen om in actie te komen.

Datum 10 april 2017
Toekomstonderzoeker Soledad van Eijk

Het is tijd voor actie! De klimaatdoelstellingen halen kan alleen als we in 2050 een ander energiesysteem hebben dan nu. De belangrijkste boodschap van deze publicatie is dat er alternatieve toekomsten te bedenken zijn, maar dat we nú een richting moeten kiezen. En al ligt de beslissing uiteindelijke bij de regering, dat betekent niet dat wij niets kunnen doen.

En wie zijn wij dan? Dat is iedereen, de buren in de straat, de wethouders in de gemeente, leerlingen in de klas, deelnemers aan een nieuwe bedrijfsstrategie, ambtenaren bij het ministerie en zo zijn er nog veel meer groepen
belanghebbenden die in actie kunnen komen. Onderstaand een handleiding om zelf een workshop op zetten om te kijken wat uw belanghebbendengroep kan doen om in actie te komen.

Energiemanifest

Download de handleiding om zelf een workshop te organiseren om een energiemanifest op te stellen (zie boven)

Download de handleiding om zelf een workshop te organiseren