Workshop Energie levert inspirerende energiemanifesten

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden hoe belangrijk de transitie naar een duurzaam energiesysteem is voor onze toekomst. Een toekomst waarbij ons energiesysteem en dus onze manier van leven niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde. In de publicatie ‘En toen ging het licht aan…’ wordt ingegaan op deze transitie en op waar de kansen en uitdagingen in deze transitie zitten. Het is belangrijk om hier NU over na te denken en zoveel mogelijk mensen te betrekken in het gesprek hierover, want alle beslissingen die we vandaag nemen hebben – waarschijnlijk onomkeerbare – consequenties voor de toekomst.

Datum 25 september 2017
Auteur STT

Niet alleen praten, tijd voor actie

Het is echter niet genoeg als het blijft bij alleen praten, steeds hoor je ook in het energiedebat dat we moeten versnellen. Dat kan alleen als we in actie komen! U kunt hier zelf een rol in spelen aan de hand van het opstellen van een energiemanifest. Alles wat u daarvoor nodig heeft is hier te vinden, nog meer informatie vindt u in de publicatie. Tijdens het symposium ‘De toekomst van energie’ op 18 september is een honderdtal deelnemers u alvast voorgegaan en dit heeft inspirerende manifesten opgeleverd.

Onze toekomst

De algemene boodschap van die deelnemers – mensen uit de energiewereld, maar ook van daarbuiten – komt op het volgende neer:

Het energiesysteem van 2050 moet niet alleen duurzaam zijn, maar ook betaalbaar, eerlijk en betrouwbaar. Om dit te bereiken is (internationale) samenwerking noodzakelijk.

In de bij het symposium opgestelde manifesten komt ook duidelijk naar voren dat er veel meer onderzoek gedaan moet worden naar mogelijkheden van opslag van energie en dat we moeten zorgen dat iedereen in Nederland betrokken wordt bij de energietransitie en ook het belang daarvan inziet.

Maar hoe gaan we dit bereiken? Hieronder een aantal van de suggesties die in de manifesten terug te vinden zijn. Wilt u ook uw manifest en actievoornemens online hebben, dan kunt u deze naar ons mailen.

Maatregelen

  • Subsidies op de productie van duurzame energie, moeten meer opschuiven naar innovatie
  • Er moeten meer mogelijkheden voor seizoensopslag van energie komen
  • Voor nieuwbouw moeten veel strengere eisen komen en moeten volledig zelfvoorzienend worden.
  • De regie van ons energiesysteem moet centraal blijven, maar met veel decentrale opwek- en opslag.
  • Er zijn financiële prikkels nodig om gebruik van duurzame energie te stimuleren en van fossiele brandstof te weren