83 Een oceaan vol mogelijkheden

i.s.m. Marie-Pauline van Voorst tot Voorst

Wereldwijd zijn er circa drie miljard mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van oceanen. Dat brengt bedreigingen met zich mee. Centraal in deze verkenning staat de vraag: Hoe kunnen de wereldzeeën in 2050 bijdragen aan de levering van natuurlijke hulpbronnen en het omgaan met de effecten van klimaatverandering, onder voorwaarde van behoud en duurzaam gebruik van de oceaan?