Slotconferentie ‘Toekomst van Oceanen’

Op 20 juni 2016 vond in Delft bij Deltares de slotconferentie van de STT-toekomstverkenning de Toekomst van de Oceanen plaats. Naast Deltares waren ook de onderzoeksorganisaties NIOZ, IMARES en TNO betrokken bij de toekomstverkenning en bij de conferentie.

Datum 23 juni 2016
Auteur STT

Eindrapport

Bij deze gelegenheid werd ook het eindrapport van de verkenning gepresenteerd en door STT-voorzitter Rein Willems overhandigd aan Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van de topsector water, en aan Jan Busstra, lid van het managementteam van het ministerie van IenM (zie de foto).

Verankering

In een dynamisch programma werd stilgestaan bij de vraag: hoe ziet de oceaan van de toekomst eruit? En welke acties zijn nodig om daar te komen? Tijdens de pitches en het interactieve onderdeel werd dieper ingegaan op de thema’s voedsel, grondstoffen, energie, wonen op de oceaan en governance. Tijdens de tafeldiscussies kwamen al concrete ideeën voor verankering van de uitkomsten naar boven.

Gemotiveerd

Het panel, bestaande uit experts uit bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en de kenniswereld, voegden daar hun observaties van de middag aan toe. Zij riepen op tot het verder brengen van alle goede ideeën, namelijk door met elkaar in gesprek te blijven en de innovaties te agenderen op bijvoorbeeld nationale onderzoeksagenda’s zoals de Blauwe Route. Aan deze oproep is door STT en Deltares gehoor gegeven. Zij zullen zich de komende tijd inspannen om de uitkomsten van het symposium een vervolg te geven. Door de brede discussie, inspirerende pitches en de goede sfeer op het symposium zijn alle deelnemers zeer gemotiveerd om hieraan bij te dragen.

Fotoverslag

Van de conferentie is een uitgebreid fotoverslag gemaakt. Dit verslag kunt u hier downloaden.

Boek ‘Een oceaan vol mogelijkheden’

Samen met de publicatie van het boek ‘Een oceaan vol mogelijkheden’ is met dit symposium een duurzame toekomst voor de oceaan weer een stap dichterbij gebracht.

De publicatie is hier te downloaden.