Duurzaam beheer Noordzee: nu en in de toekomst

Op 1 en 2 oktober 2015 vonden in Vlissingen de Noordzeedagen 2015 plaats. Zo’n 150 mensen met een gezamenlijke passie: de Noordzee. De natuurlijke systemen in de Noordzee zijn complex, en kennisuitwisseling is daarom zeer welkom. Dit gebeurde volop tijdens de vele workshops, waaronder de workshop Duurzaam beheer en gebruik van de Noordzee, nu en in de toekomst die werd verzorgd door STT en Arcadis.

Datum 12 oktober 2015
Auteur STT

Kaderrichtlijn Marine Strategie

Philip van Drontmann van Arcadis leidde de workshop. Eline van Onselen (Arcadis) gaf de aftrap door uitgebreid stil te staan bij de rol van de Kaderrichtlijn Marine Strategie (KRM) in het verbeteren van de ecologische toestand van de Noordzee. Arcadis is vanaf 2011 inhoudelijk betrokken geweest bij de KRM, onder andere over de maatregelen tegen exoten, zwerfvuil en onderwatergeluid. Er is nog een aantal uitdagingen omtrent de implementatie van de KRM: onder andere taalbarrières, grensgebieden, tijdsdruk en de kwaliteit van de uitvoering. Er ontstond een diepgaande discussie over de handhaving van de voorgestelde maatregelen en hoe er met alleen een inspanningsverplichting toch op resultaat aangestuurd kan worden.

Duurzaam gebruik Noordzee

Vervolgens ging Stéphanie IJff, projectleider Water bij STT tijdens een actieve workshop verder in op het duurzaam gebruik van de Noordzee. Want hoewel de KRM streeft naar een ecologisch gezonde Noordzee, zal de vraag naar voedsel, grondstoffen en energie alleen maar toenemen. Dit legt een grote druk op de Noordzee. De uitdaging is om te zoeken naar vormen van gebruik van de Noordzee waarbij het ecosysteem zo min mogelijk wordt belast. Nieuwe technologieën kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Hoe kan technologie bijdragen

Tijdens deze workshop gingen de deelnemers dan ook aan de slag met de vraag: ‘Hoe kan technologie in de toekomst bijdragen aan duurzaam gebruik van de Noordzee?’ De deelnemers kwamen in korte tijd met vernieuwende ideeën zoals het ‘maken’ van vis, inzet van zwermen zandrobotjes voor sedimenttransport en gebruik van Big Data voor selectievere visstrategieën. Er werd ook nagedacht over randvoorwaarden zoals handhaving en het minderen van verplaatsingen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van zonne-energie ter plekke (zeelandbouw) en minder transport door vis-lokprogramma’s in combinatie met het gebruik van boorplatforms voor vissers en visverwerking.

Ideeën omzetten naar de praktijk

Tijdens de workshop bleek dat als we weten wat er mis gaat bij ons menselijke ingrijpen, er ook veel energie vrij kan komen in het vinden van (technische) oplossingen en innovaties. Om tot een duurzaam gebruik te komen is het wel noodzakelijke dat ideeën ook omgezet worden naar de praktijk. Hier ligt een belangrijk aandachtspunt voor ons allen. The proof of the pudding is in the eating. Deze dag smaakt in ieder geval naar meer!