Verslag workshops ‘De toekomst van oceanen’

In oktober en november 2015 hebben twee workshoprondes plaats gevonden voor de STT-toekomstverkenning ‘Toekomst van water: een oceaan vol mogelijkheden’.

Datum 20 november 2015
Auteur STT

Rol techniek bij winnen hulpbronnen uit open oceaan

De eerste ronde workshops vond plaats op 28 en 30 oktober 2015 met als vraagstelling ‘Hoe kunnen wij oceanen in 2050 op een duurzame manier inzetten voor de winning en/of productie van voedsel, grondstoffen en energie?’ Tijdens geanimeerde discussies werd eerst gekeken naar de rol van techniek bij het winnen van deze hulpbronnen uit de open oceaan in 2050. Er kwamen ideeën naar boven zoals het combineren van voedselproductie met energievoorziening en effectievere vismethoden. In tweede instantie werd besproken wat er op het gebied van regelgeving nodig is om duurzaam gebruik van de open oceaan te realiseren, zoals mondiale kaderwetgeving en gebruiken van open data. Op basis van de resultaten is een trefwoorden-wordle gemaakt.

Ondertekening klimaatverdragen

De tweede ronde workshops vond plaats op 10 en 13 november, over de vraag ‘Hoe kan de oceaan in 2050 bijdragen aan het omgaan met effecten van klimaatverandering?’ De deelnemers spraken zich in de rol van verschillen belanghebbenden tijdens een klimaatconferentie uit over te nemen maatregelen, en over de posities van de verschillende partijen daarin. Na de diverse betogen werd er gestemd en afgesloten met ondertekening van een klimaatverdrag met de top-3 aan klimaatmaatregelen. Deze verdragen geven slechts een indicatie van de besproken ideeën van de workshop. Zonder context kunnen er geen conclusies aan worden verbonden.