Slotconferentie verkenning toekomst oceanen

Op maandag 20 juni 2016 van 13:30-17:00 uur wordt de slotconferentie van de STT langetermijn-verkenning De toekomst van Oceanen gehouden. Het evenement is een samenwerking van STT en Deltares en vindt plaats bij Deltares in Delft. Tijdens de conferentie wordt de STT-publicatie ‘Een oceaan vol mogelijkheden’ gepresenteerd door boegbeeld van de topsector Water ir. Hans Huis in ’t Veld. Deltares, Imares, Nioz en TNO zullen tijdens de conferentie hun reactie op de eindpublicatie geven.

Datum 5 april 2016
Auteur STT

Toekomst van oceanen

Oceanen bestrijken ruim twee derde van het aardoppervlak en bevatten 97% van het water op aarde. Toch zijn oceanen niet het eerste waar mensen aan denken bij ‘water’. Zij vormen voor veel mensen een blinde vlek. Onterecht, want oceanen zijn van groot belang voor ons welzijn en onze welvaart. Zo vormen zij de longen van onze planeet: de algen aan het oceaanoppervlak zorgen namelijk voor 70% van de wereldwijde zuurstofproductie.
Deze en andere functies van oceanen staan echter onder druk. Mede als gevolg van grote maatschappelijke uitdagingen (grand challenges) zoals een groeiende wereldbevolking met een stijgende vraag naar voedsel, ruimte en grondstoffen en een toenemende afvalproductie als die van plastic en CO2.

Vraagstelling verkenning

Hoe zien de oceanen er over 35 jaar uit? Zijn zij dan één grote plastic soep? Zijn zij dan een duurzaam beheerd winningsgebied voor grondstoffen? Of vormen zij een levende inspiratiebron voor nieuwe toepassingen op het land?

Uitvoering verkenning

In de STT-toekomstverkenning Een oceaan vol mogelijkheden is verkend hoe oceanen kunnen bijdragen aan het oplossen van en omgaan met grote maatschappelijke uitdagingen van de komende 35 jaar (grand challenges zoals schaarste, klimaatverandering, demografische veranderingen en mondiale machtsverschuivingen). Daarbij is ook expliciet aandacht besteed aan welke bijdrage technologie kan leveren aan het voorkomen dan wel oplossen van gesignaleerde problemen en aan het aangaan van genoemde uitdagingen.