84 Nationale Toekomstmonitor 2016

Hoe kijken Nederlanders naar technologie en de toekomst? Een grote meerderheid verwacht dat we in 2050 niet meer van papier lezen, dat we op afstand communiceren via levensechte hologrammen. We eten kweekvlees, bewonen zelfvoorzienende huizen en worden verzorgd door slimme robots. Dat blijkt uit de Nationale Toekomstmonitor 2016 die STT in het voorjaar van 2016 onder 1000 Nederlanders heeft uitgezet

De monitor wordt de komende jaren herhaald om beter inzicht te krijgen in de perspectieven van Nederlanders op de toekomst en technologie. Breed maatschappelijk debat STT wil met de resultaten bijdragen aan een breed maatschappelijk debat over de toekomst en inspireren tot onderzoek, beleid en innovatie. De vraagstukken die in de Nationale Toekomstmonitor aan bod kwamen gingen specifiek in op de thema’s robotisering, digitalisering, biotechnologie en verduurzaming en hebben betrekking op de technologie die STT vandaag ziet opkomen zoals gentechnologie of slimme chatbots, tot aan technologieën aan de horizon. De resultaten zijn gebundeld in de publicatie ‘Nationale Toekomstmonitor 2016’.