STT Bestuur

Het Algemeen Bestuur van STT is divers van samenstelling. Zitting hebben onder meer multinationals, infrabeheerders, technologie- bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten, provincies, gemeenten, stichtingen en verenigingen. Zij bepalen mede de onderwerpen van onze verkenningen. Wilt u zich aansluiten bij STT? Lees meer over STT.

STT Academy

De STT Academy organiseert masterclasses en cursussen voor bestuursleden en sponsors, voor strategen uit betrokken bedrijven en de overheid, maar ook voor andere stakeholders. Via deze masterclasses wordt het gedachtengoed uit de verkenningen ook verspreid. Lees verder about “Over STT Academy”

Recente publicaties

Jaarlijks rondt STT gemiddeld 3 toekomstverkenningen af. De resultaten van deze verkenningen worden opgenomen in een publicatie en uitgegeven in de STT-reeks.
Ze inspireren en zetten de lezer aan tot nadenken over hoe ons leven er in de toekomst uit zou kunnen zien.