93 4 x Nederland-normaal na de Corona-crisis

Wat zou het ‘nieuwe normaal’ kunnen zijn, na de coronacrisis? Welke toekomstscenario’s zijn voorstelbaar? Wij presenteren vier scenario’s en dagen de lezer uit deze te becommentariëren en uit te werken op specifieke thema’s.

De wereld worstelt met de uitbraak van het Sars-CoV-2 coronavirus en de daarmee gepaard gaande ziekte COVID-19. Er wordt in hoog tempo een spectrum aan overheidsmaatregelen doorgevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook worden er allerlei ‘maatschappelijke experimenten’ gedaan, zoals met afstandsonderwijs, thuisbezorging en het livestreamen van optredens, waarmee mensen zich van hun uiterste creatieve en flexibele kant laten zien. We blijken meesters in aanpassen te zijn. De hier beschreven scenario’s zijn versie 1.0 en we nodigen, nee, dagen de lezer uit om de scenario’s niet alleen toe te passen, maar ook te becommentariëren en uit te werken op specifieke thema’s. En dat zo mogelijk met ons te delen. Daarmee worden deze scenario’s wat ze moeten zijn: levende documenten.

Stichting Toekomstbeeld der Techniek