Toekomstverkenning Nederland na de Corona-crisis

Wat zou het ‘nieuwe normaal’ kunnen zijn, na de coronacrisis? Welke toekomstscenario’s zijn voorstelbaar?

Datum 19 mei 2020
Auteur STT

De wereld worstelt met de uitbraak van COVID-19. Er worden in hoog tempo overheidsmaatregelen doorgevoerd en allerlei ‘maatschappelijke experimenten’ vinden plaats; afstandsonderwijs, thuisbezorging en het livestreamen van optredens. Mensen laten zich van hun meest creatieve en flexibele kant zien en we blijken meesters in aanpassen te zijn. Al zit de schrik er goed in, onze samenleving groeit inmiddels weer naar een zekere mate van evenwicht.

STT kijkt samen met een aantal Nederlandse toekomstverkenners naar scenario’s voor het post-corona tijdperk. Onder de naam ‘Nederland normaal na de Corona-crisis’ schetsten zij scenario’s voor een toekomst die er nog niet is maar waarop we ons wel al moeten voorbereiden. Scenario’s over onzekere toekomsten met kansen en bedreigingen, die zal ons alleen goed gezind zijn wanneer we tijdig inspelen op de ontwikkelingen, ook als we ons die nog niet kunnen voorstellen of onwenselijk achten.

Lees hier over de vier toekomstscenario’s die ons moeten leren om te gaan met de onzekerheid die de corona-crisis teweeg heeft gebracht. We nodigen, nee, dagen de lezer uit om de scenario’s niet alleen toe te passen, maar ook te becommentariëren of verder uit te werken – evt. op specifieke thema’s – en dat dan te delen. Daarmee worden deze scenario’s wat ze moeten zijn: levende documenten.

4 keer Nederland Normaal