Anna-Carolina Zuiderduin

Junior Toekomstonderzoeker

Anna-Carolina Zuiderduin is junior toekomstonderzoeker bij STT.

Anna-Carolina Zuiderduin is sinds juni 2022 werkzaam bij STT. Het komende jaar zal ze zich richten op de toekomst van globalisering. Een reeks aan globaliseringscrisissen, waaronder de kredietcrisis, Brexit en COVID, heeft de afgelopen decennia grote mondiale instabiliteit gecreëerd. De oorlog in Oekraïne heeft daarnaast de wereldwijde afhankelijkheden pijnlijk blootgelegd. Anna-Carolina stelt daarom in haar onderzoek de vraag hoe de toekomst van globalisering eruit moet komen te zien, en hoe globalisering en technologie elkaar vormen en beïnvloeden.

Achtergrond

Anna-Carolina heeft een bachelor in Cultuurwetenschappen afgerond in Maastricht. Tijdens haar bachelor richtte ze zich al op de maatschappelijke rol van technologie en studeerde een half jaar filosofie in Freiburg. Voor haar master verhuisde ze naar Enschede, waar ze Philosophy of Science, Technology and Society studeerde. Haar hoofdinteresse ligt in de vragen hoe en of technologie kan bijdragen aan een meer gelijke en duurzame samenleving op de lange termijn. 

Voordat Anna-Carolina bij STT aan de slag ging werkte ze als fractiemedewerker voor de Gelderse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. Haar theoretische kennis en interesse in maatschappelijke vraagstukken zet ze nu graag in haar toekomstonderzoek in voor STT.

100 De Toekomst van globalisering

Hoe ziet de toekomst van de geglobaliseerde wereld eruit? De kredietcrisis uit 2008, de opkomst van China als wereldeconomie en de covidcrisis hebben in de afgelopen twee decennia al vraagtekens gezet bij het behoud van ons mondiale systeem. De oorlog in Oekraïne heeft deze discussie de afgelopen maanden in een stroomversnelling gebracht: zowel de gasspanningen tussen Rusland en Europa als de angst voor een wereldwijd graan- en kunstmesttekort leggen de wereldwijde afhankelijkheden bloot. Als we globalisering als sociotechnisch systeem onder de loep nemen, hoe kan dit systeem er dan in de toekomst uit komen te zien?