Anna-Carolina Zuiderduin

Toekomstonderzoeker

Anna-Carolina Zuiderduin is toekomstonderzoeker bij STT.

Anna-Carolina Zuiderduin is sinds juni 2022 werkzaam bij STT. In november 2023 rondde ze haar verkenning af over de toekomst van globalisering. Ze stelde in dit onderzoek de vraag hoe wenselijk de afhankelijkheden nog zijn die de internationale handel creëerde. Ze werkte vier mogelijke toekomstscenario's uit voor globalisering, en zoomde in op de rol die technologie kan spelen in deze scenario's. Voor haar tweede toekomstverkenning buigt ze zich over de toekomst van arbeid en vrije tijd. Hoe zouden we, als Nederlandse samenleving, de toekomst van werk willen inrichten en vormgeven? En welke rol speelt technologie in deze wenselijke scenario’s?

Achtergrond

Anna-Carolina heeft een bachelor in Cultuurwetenschappen afgerond in Maastricht. Tijdens haar bachelor richtte ze zich al op de maatschappelijke rol van technologie en studeerde een half jaar filosofie in Freiburg. Voor haar master verhuisde ze naar Enschede, waar ze Philosophy of Science, Technology and Society studeerde. Haar hoofdinteresse ligt in de vragen hoe en of technologie kan bijdragen aan een meer gelijke en duurzame samenleving op de lange termijn. 

Voordat Anna-Carolina bij STT aan de slag ging werkte ze als fractiemedewerker voor de Gelderse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. Haar theoretische kennis en interesse in maatschappelijke vraagstukken zet ze nu graag in haar toekomstonderzoek in voor STT.

103 De Toekomst van arbeid

De veelgehoorde toekomstbeelden over arbeid en technologie zijn vaak dystopisch of utopisch van aard. Aan de ene kant doen de doemverhalen de ronde over hoe AI onze banen zal overnemen en mensen overbodig zal maken. Aan de andere kant beweren de tech-optimisten uit Silicon Valley dat mensen een toekomst voor zich hebben waarin technologie ons juist tijd gaat opleveren. De toekomst van arbeid en technologie gaat volgens hen over de toekomst van vrije tijd.

100 De Toekomst van globalisering

Hoe ziet de toekomst van de geglobaliseerde wereld eruit? De kredietcrisis uit 2008, de opkomst van China als wereldeconomie en de covidcrisis hebben in de afgelopen twee decennia al vraagtekens gezet bij het behoud van ons mondiale systeem. De oorlog in Oekraïne heeft deze discussie de afgelopen maanden in een stroomversnelling gebracht: zowel de gasspanningen tussen Rusland en Europa als de angst voor een wereldwijd graan- en kunstmesttekort leggen de wereldwijde afhankelijkheden bloot. Als we globalisering als sociotechnisch systeem onder de loep nemen, hoe kan dit systeem er dan in de toekomst uit komen te zien?