Netwerk Toekomst Verkenningen

Het Netwerk Toekomstverkenningen (NTV) is een platform van leden die zich professioneel met toekomstverkenningen bezighouden.

NTV organiseert lezingen en bijeenkomsten voor de deelnemers. Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd voor conferenties van STT. Deelname aan het NTV kost € 50,00 per jaar. Om deelnemer te worden kunt u contact opnemen met het NTV via ntv@stt.nl. Het NTV kent personen uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappij. Leden van het Algemeen Bestuur van STT kunnen gratis deelnemen. Voor buitenstaanders bestaat de mogelijkheid om als kennismaking éénmaal gratis aan een sessie deel te nemen.

Publicatie: Toekomstbeelden van de samenleving in 2035

De verzorgingsstaat en het neoliberale denken en handelen hebben de afgelopen jaren het zicht op de maatschappij enigszins weggenomen maar er is genoeg reden, zo blijkt uit dit boek, om tot een herwaardering van de ‘civil society’ te komen. De civil society is terug van weggeweest en de eenduidige verwachting is dat die voorlopig nog niet weg zal gaan en aan belang zal inboeten.

Bekijken en downloaden

Publicatie: De Voorstelbare Toekomst

Toekomstverkennen – sommigen spreken liever van toekomstonderzoek – is een systematische activiteit waarbij wetenschappelijke gegevens worden gebruikt. Deze publicatie gaat in op de praktijken van toekomstverkenning bij bedrijven, gemeenten en transitienetwerken.

Bekijken en downloaden

Publicatie: Arbeid in de Toekomst

Arbeid en opvattingen over arbeid zijn in de loop der tijden aan grote veranderingen onderhevig geweest. Eén aspect is onveranderd gebleven: arbeid blijft een centrale plaats in ons leven innemen – om inkomen te verdienen, om te voorzien in de levensbehoeften van onszelf en onze naasten, om identiteit aan te ontlenen, om de need to be needed en om de behoefte aan sociale contacten te vervullen. 

Bekijken en downloaden