Toekomstonderzoek voor organisaties

De toekomst is misschien wel belangrijker dan onze geschiedenis. Of je nu student bent, ambtenaar op een ministerie of in een kleine gemeente, een technostarter, innovatiemanager bij een groot bedrijf, de toekomst is een uiterst belangrijk speelveld.

Handboek

STT directeur Patrick van der Duin stelde het handboek 'Toekomstonderzoek voor organisaties' samen. Het handboek helpt organisaties toekomstonderzoek te doen en toe te passen in een besluitvormingsproces. Organisaties kunnen met dit boek beoordelen of uitbesteed toekomstonderzoek een goede kwaliteit heeft en nuttig is om te gebruiken. 

Enkele in het boek beschreven technieken worden gebruikt in de werkwijze van toekomstverkennen door STT. Praktische handreikingen worden daarom voor bezoekers van onze website ter beschikking gesteld:

Deskresearch

Het is belangrijk om te weten welke toekomstverkenningen er al gedaan zijn over het onderwerp. De uitkomsten van andere toekomstverkenningen worden daarom meegenomen als input voor de verkenning. Het gaat hierbij om zowel wetenschappelijke als meer populaire publicaties. Ook eerdere publicaties van STT en van haar leden kunnen interessant en relevant zijn.

Bekijk hoe deskresearch kan worden uitgevoerd

Interviewen

Een interview is een gesprek, meestal tussen 2 personen, waarmee een interviewer tot doel heeft van een respondent betrouwbare en bruikbare informatie te verkrijgen. Een interview onderscheidt zich van een gewoon 1 op 1 gesprek door het feit dat de interviewer min of meer uitgesproken bedoelingen heeft met het gesprek. Een ander woord voor interview is vraaggesprek, een aanduiding die aangeeft dat het in dit soort gesprek draait om vragen en (dus) antwoorden.

Lees meer over interviewen

Delphi-studie

In hoofdzaak bestaat de Delphi methode uit drie hoofdstappen: briefing van de deelnemers; anonieme bevraging van de deelnemers en analyse van de resultaten. In de praktijk echter zijn er veel meer kleinere stappen nodig om tot resultaat te komen.

Ontdek hoe een Delphi-studie worden uitgevoerd

Faciliteren van workshops

Een workshop stelt de deelnemers in staat zich te concentreren op één onderwerp, bijvoorbeeld de toekomst van hun organisatie. Afzondering van de buitenwereld en een afgebakende tijdsperiode maken een hoge mate van concentratie mogelijk waardoor mensen dieper op het onderwerp in kunnen gaan.

Leer hoe je een workshop faciliteert