Micro-elektronica: de belastingdienst (deel 9)

-

Datum 1 januari 1981
Toekomstonderzoeker

Samensteller: ir. H. K. Boswijk
Projectgroep belastingdienst
: mw. G. Emanuels-Iliohan, mr. T. Fransen, H.H. Huizendveld, H. Schut, P. Slump, mr. E.G. Venekamp, L. Voor in 't Holt r.a.

Download de publicatie via bovenstaande link

Inleiding

In de deelstudie "Micro-elektronica en de Belastingdienst" is getracht een overzicht te geven van de mogelijkheden en de gevolgen van het gebruik van micro-elektronica binnen de belastingdienst. De belastingdienst is een organisatie, die zich vanwege het grote aantal administratieve handelingen en verwerkingen bij een groot deel van haar taken leent voor toepassing van op micro-elektronica gebaseerde apparatuur. In de afgelopen jaren heeft de automatisering zich stapje voor stapje een plaats in deze organisatie weten te veroveren en is al niet meer weg te denken uit het  administratieve verwerkingsproces.

De belastingdienst beslaat een breed terrein. Het zou in het kader van deze studie te ver voeren het geheel van verwerkingsprocessen en de mogelijke invloed van micro-elektronica daarop in alle details weer te geven. In hoofdzaak is dan ook volstaan met het geven van een beeld in hoofdlijnen. Wat dieper wordt ingegaan op het gegevensproces
rond de inkomstenbelasting.

Omslag van de publicatie

Met dank aan Delft University Press