90 Economie

Hoe produceren, consumeren en herverdelen wij in 2050?

Welke invloed zullen technologische ontwikkelingen hebben op de economie van de toekomst? Deze vraag stond centraal in de toekomstverkenning Economie die STT uitvoerde tussen 2017 en 2019. De doelstelling van de verkenning is om de achterban van STT (beleidsmakers, onderzoekers, ondernemers en andere geïnteresseerden in de toekomst) te inspireren; te informeren; te adviseren over de mogelijke invloed van toekomstige ontwikkelingen; en de toekomst te agenderen en bespreekbaar te maken.