PROJECT – Leeft de toekomstige mens in symbiose met de natuur?

Hoe kunnen technologische ontwikkelingen de relatie tussen mens en natuur in de toekomst beïnvloeden? Dat was het onderwerp van het project ‘Nature of Technology’ van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK). Studenten van de Master Industrieel Ontwerpen gingen met toekomstscenario’s aan de slag. Het resultaat: speculatieve producten en nieuwe perspectieven. Een groep studenten ontwierp twee werelden: in een is de natuur ver weg, en in de andere leeft de mens in symbiose met de natuur.

Datum 26 maart 2024
Auteur STT

In groepen ontwierpen de studenten een artefact met een bijbehorend toekomstverhaal. Zo ontwierpen studenten Doğa Çakmakçı, Milena Eiras De Sanzo en Lucy Vink twee tegengestelde toekomstvisies. De wereld van Homo Perfectus is smetteloos – alles wordt gemonitord en gedesinfecteerd. De inwoners wonen in een veilige, steriele omgeving, de echte wereld en de natuur is ver weg.

Daar tegenover staat de wereld van g.AI.a (Gaia). Hier zorgt AI voor een connectie tussen mensen en micro-organismen. De studenten ontwierpen een symbiotische schoen; een nieuwe verbinding tussen de mens en hun natuurlijke omgeving. De toekomstige mens leeft in symbiose met allerlei micro-organismen.

Het KABK-project is onderdeel van de STT-verkenning de Toekomstige verhouding tussen mens, natuur en technologie. Data opslaan in het DNA van bomen. Met AI praten met andere diersoorten. De relatie tussen mens, natuur en technologie zal veranderen. Maar hoe? Toekomstonderzoeker Lisa Mandemaker is bezig met deze verkenning. Wat vond ze van dit ontwerp van de KABK-studenten? “Het is interessant dat het lijkt of de twee werelden een utopie of een dystopie zijn, maar dat is een kwestie van perspectief. Door het tastbaar te maken wordt dat gesprek op gang gebracht.”

Op de website van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten vindt u meer informatie over dit project. Ook kunt u daar een boek bekijken, waar alle ontwerpen worden toegelicht.

De verkenning toekomstverkenning De Toekomstige verhouding tussen mens, natuur en technologie zal naar verwachting in juni 2024 worden gepubliceerd. 

Op de hoogte blijven? 
Word abonnee van de STT-nieuwsbrief.