Professionals uitdagen om aan de slag te gaan met de SDG's en technologie

De Horizonscan 2050 staat in het teken van de bijdrage van technologie aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) 2050. Het onderzoek is inmiddels vergevorderd. Creatieve concepten en interactieve methodes passen bij de onderzoekstijl van projectleider Eva Helmond. Met diverse tools wil zij professionals uitdagen om actief aan de slag te gaan met de SDG’s en technologie.

Datum 6 mei 2021
Auteur STT

Wijze Technologie Vragenset

Projectleider Eva Helmond is druk bezig met het schrijven van de eindpublicatie van de Horizonscan 2050. Maar een eindpublicatie in boekvorm is niet de enige vorm waaraan ze werkt. Eva ontwikkelt ook een set uitdagende vragen voor ontwikkelaars van technologie(beleid). Deze vragen vormen een stimulans om meer Wijze Technologie te gaan ontwikkelen (versus smart technology). Dat wil zeggen: ontwikkeling geënt op de SDG’s. 

Deze vragenset wordt nog volop getest. Zo ook tijdens het INNovember event van de overheid. Eva faciliteerde workshops met meer dan 40 experts met verschillende achtergronden, samen met Doortje Koster van het Ministerie van IenW. Het bleek dat experts ernaar snakken om met verschillende disciplines te werken aan dergelijke maatschappelijke opgaves. Wijze Technologie bood daar een platform voor.

Kunstinstallatie verbeeldt Wijze Technologie

Samen met een kunstenaar ontwikkelt Eva een interactieve installatie, die uitnodigt om aan de slag te gaan met vraagstukken over technologie en de SDG’s. Deze installatie is geïnspireerd op Theory U (ontwikkeld door MIT, Otto Sharmer). Theory U is een bekend verandermanagement model. Het model bestaat uit een set van methodes, die gebruikers faciliteert in het werken naar een gewenste toekomst. Zoals bijvoorbeeld de SDG’s deze beschrijven. 

Als alle plannen doorgaan (i.v.m. COVID-19 en de maatregelen) dan is deze installatie in het najaar te bezoeken en te gebruiken. Zowel leden als niet-leden van STT mogen de installatie bezoeken, eventueel met een vraagstuk over technologie & de SDG’s. 

Alvast een tipje van de sluier:

De installatie zal een wijs woud gaan voorstellen met grote bomen. Deze zijn op diverse manieren met elkaar verbonden. Een woud als organisme in plaats van losstaande bomen. Dat is ook hoe Eva het technologielandschap benadert en de verbintenis tussen verleden, heden en toekomst. Het is allemaal verbonden. Vanuit dit gegeven ontstaat handelingsperspectief om ons verleden, heden en toekomst anders te zien en technologie op impactvolle wijze in te zetten voor een gewenst 2050.

Wat anderen zeggen over Wijze Technologie

Regelmatig test Eva het concept van Wijze Technologie op experts, waaronder ook Herman Mulder, voorzitter van SDG Nederland, en Steven Luitjens, voormalig directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het Ministerie van BZK. Wij interviewden hen over Wijze Technologie. Je leest de interviews hier:

    De resultaten van de Horizonscan worden begin oktober gepubliceerd.