'Nu doorpakken: blijven nadenken over onze digitale toekomst'

De Technologie Kieswijzer, die STT introduceerde voor de Tweede Kamerverkiezingen, was een initiatief van Rudy van Belkom binnen zijn verkenning Toekomst van de Democratie. Binnenkort verschijnt een publicatie van de uitkomsten. De inzichten zijn dermate interessant, dat ze mede richting geven aan het vervolgonderzoek.

Datum 6 mei 2021
Auteur STT

Op 17 februari lanceerde projectleider Rudy van Belkom de Technologie Kieswijzer. Precies een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de aanloop naar de verkiezingen is veel geschreven over deze speciale kieswijzer. Van techblogs (zoals DutchCowboys) en nieuwsplatforms (zoals Business Insider) tot landelijke media (zoals BNR en RTL Nieuws). Dit heeft eraan bijgedragen dat de Technologie Kieswijzer door bijna 30.000 Nederlanders is gebruikt.

Genuanceerder beeld van politieke voorkeuren

De data van de Technologie Kieswijzer leren ons enorm veel over hoe Nederlanders denken over de impact van technologie op onze samenleving en op onze democratische waarden, zoals privacy en zelfbeschikking. 

Juist doordat de Technologie Kieswijzer geen gebruik maakt van binaire stellingen (eens/oneens), maar per onderwerp 5 uiteenlopende oplossingen voorlegt, kunnen we veel genuanceerdere uitspraken doen. In plaats van de vraag óf we meer moeten doen aan het bestrijden van bijvoorbeeld desinformatie, kunnen we zien hoé de gebruikers van de Technologie Kieswijzer denken dat we dit het beste kunnen aanpakken. Dit biedt een uniek inkijkje in de politieke smaak van Nederland.

Publicatie uitkomsten

Momenteel worden alle data geanalyseerd. In de week van 17 mei verschijnt een publicatie met alle analyses en inzichten uit de Technologie Kieswijzer. 

Credits Marco de Swart

Onze digitale toekomst blijven agenderen

Het is volgens Rudy van Belkom belangrijk om nu door te pakken. Het is mooi dat er tijdens de verkiezingen meer aandacht was voor digi/tech, maar technologie moet ook als serieus onderwerp worden meegenomen naar de formatietafel. Samen met oud-Kamerlid Kees Verhoeven deed Rudy hiervoor een oproep in Het Parool. Het is belangrijk dat iedereen blijft nadenken over hoe onze digitale toekomst eruit moet zien.

Desinformatie reden voor vervolgonderzoek

Met de inzichten uit de Technologie Kieswijzer gaat Rudy zelf aan de slag in zijn verdere onderzoek naar de impact van technologie op de toekomst van onze democratie. 

Uit de analyses van de Technologie Kieswijzer blijkt dat met name desinformatie wordt gezien als een grote bedreiging voor onze democratie. In de volgende fase van zijn onderzoek gaat Rudy mogelijke oplossingsrichtingen verkennen. Denk aan een experiment, prototype of andere creatieve uiting.