STT sluit zich aan als partner van Nederlands Netwerk voor Mediawijsheid

Digitale mediavaardigheden zijn onmisbaar in onze moderne samenleving. De mediatrends volgen elkaar snel op en het mediaonderwijs is innovatiever dan ooit. De praktijk leert óók: het lukt lang niet iedereen om de ontwikkelingen bij te houden en te profiteren van de kansen. Als stichting vindt STT het belangrijk een positieve bijdrage te leveren aan mediawijsheid.

Datum 22 april 2021
Auteur STT

Nederlands Netwerk voor Mediawijsheid

Het Nederlands Netwerk voor Mediawijsheid maakt zich sterk voor een samenleving, waarin alle Nederlanders voldoende mediawijs zijn om bewust te kunnen participeren in de maatschappij. Denk aan het gebruik van een laptop, internet, social media of online samenwerking. 

Positief mediagebruik betekent óók: verantwoord weten om te gaan met de risico’s. Kritische thema’s als online privacy, fakenews of cyberpesten zijn niet voor niets veelvuldig in het nieuws. Met campagnes, publicaties en netwerkbijeenkomsten creëert het Netwerk een platform.

Mediawijsheid in de toekomst

Idealiter gaan mediavaardigheden en technologieontwikkeling gelijk op. In onze toekomstverkenningen ziet STT ook het groeiende belang van mediawijsheid. 

Hoe waarborgen we dat iedereen in de toekomst digitaal geletterd is en regie kan houden over eigen functioneren? Digitaal meekunnen in de maatschappij is een rode draad in onze toekomstverkenning Zelfredzaamheid en technologie

Mediawijsheid beïnvloedt ook een democratische besluitvorming. Een sprekend voorbeeld is de Technologie Kieswijzer, die STT beschikbaar stelde voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor het eerst een kieswijzer, die Nederlanders wegwijs maakt in hoe de politiek aankijkt tegen technologie en digitalisering. Toegankelijkheid en begrip van informatie voor iedereen is belangrijk. De tool is een onderdeel van het onderzoek Toekomst van de Democratie.

Kennisdeling en samenwerking

Mediawijsheid staat voor belangrijke, herkenbare thema’s, waarvoor STT haar expertise graag inzet. Interesse om aan te sluiten? Meer informatie vind je hier of neem contact met ons op.