1 Toekomstbeeld der techniek

door ir. J. Smit

De oprichting van STT: over het belang van vooruitzien en meer systematische studie naar ontwikkelingen in techniek en wetenschap. En wat is het belang voor onze samenleving daarvan?