Toekomstbeeld der Techniek

Publicaties t.b.v. de toekomststudies

Datum 1 januari 1968
Toekomstonderzoeker ir. J. (Jaap) Smit

Overdruk uit De Ingenieur 1968 nr. 5
Algemeen gedeelte

Koninklijk Instituut van Ingenieurs

Omslag van de eerste publicatie

Toekomstbeeld der Techniek, door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

Oprichter van STT was KIVI, het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. Zij besloten op advies van Jaap Smit, destijds Adviseur inzake de Organisatie van de Rijksdienst en in die functie de hoogste ambtenaar in Nederland, zich meer bezig te gaan houden met toekomstige technische ontwikkelingen en daarvoor als het ware de spil in de samenleving te worden.

Lees ook: STT fungeert als katalysator over de oprichting van STT