50 Opleiden voor de toekomst

opleiden als onderdeel van bedrijfsbeleid

Deze studie biedt een integrale benadering van ‘human resources management’. Bij een aantal kleine, middelgrote en grote bedrijven is geanalyseerd wat in het ondernemingsbeleid de rol is van personeelsontwikkeling. Ook is nagegaan hoe in concrete vernieuwingsprojecten de opleidingen werden uitgevoerd.