49 Grenzen aan techniek

historische en ethische aspecten van technische ontwikkelingen

door ir. A.J. van Griethuysen

-