49 Grenzen aan techniek

Deze behandelt de historische en de ethische aspecten van technische ontwikkelingen.

Daarna komt de visie van de technische onderzoeker aan de orde en wordt aandacht besteed aan de culturele en de institutionele invloeden op techniek alsmede de organisatorische en de milieuaspecten van technische ontwikkelingen.